کنفرانس و همایش‌های علمی و بین‌المللی 

طراحی، برنامه‌ریزی، تشکیل کمیته‌های علمی، تخصصی و اجرایی، جذب حامیان، طراحی و اجرای تبلیغات، امور دبیرخانه، انتخاب و نظارت بر کلیه پیمانکاران، برگزاری نمایشگاه جانبی، مدیریت اجرای کارگاه‌های آموزشی در […]

مشاوره و اجرای کلیه گردهمایی‌های سازمانی شامل

مجامع عمومی، گردهمایی مدیران، جشن‌های سازمانی، گردهمایی‌ کارکنان، مشتریان، نمایندگی‌ها. تورهای سازمانی برگزاری تورهای ویژه سازمانی با پشتیبانی از جلسات و کارگاه‌های هم‌اندیشی در کلیه نقاط کشور و خارج از […]