• دفتر مرکزی : 88082294
  • واحد بازاریابی : 88088829
  • info@Expomehr.ir
  • ساعت کاری دفتر : 9:00 - 17:00

معرفی

معرفی

گروه توسعه فرهنگ مهر پاد (فرهنگ مهر) از سال 1385 با مشارکت جمعی از دانش­آموختگان دانشگاه­های معتبر کشور فعالیت خود را آغاز نمود.

مأموریت گروه

”مشارکت و تلاش در توسعه و ارتقای زندگی انسان‌ها از راه ترویج فرهنگ، دانش و مهارت‌های مدیریتی و فن­آوري اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی“ 

راهبرد محوری و ارزش­های بنیادین گروه

ـ شناخت و تحلیل نیازها و خواسته‌های واقعی مشتریان و ذینفعان سازمان و تلاش در جهت پاسخگویی شایسته به آن­ها؛

ـ ایجاد و حفظ ارتباط «برنده ـ برنده» و با دوام با مشتریان و ذینفعان سازمان؛ با شعار تعهد همراه با صداقت

ـ خلاقیت و نوآوری؛

ـ بهبود مستمر عملکرد.