• دفتر مرکزی : 88082294
  • واحد بازاریابی : 88088829
  • info@Expomehr.ir
  • ساعت کاری دفتر : 9:00 - 17:00

گالری

گالری

گزارش تصویری نمایشگاه اینوتکس 2017


 

 

گزارش تصویری نمایشگاه اینوتکس 2016


 

 

گزارش تصویری نمایشگاه ژئوماتیک


 

 

گزارش تصویری همایش روز مهندسی


 

 

گزارش تصویری انتشارات