• دفتر مرکزی : 88082294
  • واحد بازاریابی : 88088829
  • info@Expomehr.ir
  • ساعت کاری دفتر : 9:00 - 17:00

مشاوره و اجرای کلیه گردهمایی‌های سازمانی شامل

مشاوره و اجرای کلیه گردهمایی‌های سازمانی شامل

مجامع عمومی، گردهمایی مدیران، جشن‌های سازمانی، گردهمایی‌ کارکنان، مشتریان، نمایندگی‌ها. تورهای سازمانی برگزاری تورهای ویژه سازمانی با پشتیبانی از جلسات و کارگاه‌های هم‌اندیشی در کلیه نقاط کشور و خارج از ایران