• دفتر مرکزی : 88082294
  • واحد بازاریابی : 88088829
  • info@Expomehr.ir
  • ساعت کاری دفتر : 9:00 - 17:00

کنفرانس و همایش‌های علمی و بین‌المللی

کنفرانس و همایش‌های علمی و بین‌المللی

طراحی، برنامه‌ریزی، تشکیل کمیته‌های علمی، تخصصی و اجرایی، جذب حامیان، طراحی و اجرای تبلیغات، امور دبیرخانه، انتخاب و نظارت بر کلیه پیمانکاران، برگزاری نمایشگاه جانبی، مدیریت اجرای کارگاه‌های آموزشی در حاشیه کنفرانس